نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۱۵ | تعداد بازدید: 28

نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف توسعه حوزه های آموزشی و پژوهشی در این دانشکده برگزار شد.

دکتر حسین ابراهیمی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اشاره به اهمیت توسعه ی حوزه های آموزشی و پژوهشی در این دانشکده خاطر نشان کرد : برنامه ریزی های آتی دانشکده پرستاری و مامایی باید در راستای سند توسعه و سیاست های کلی دانشگاه صورت پذیرد و تمرکز این دانشکده باید به ارتقاء کمی و کیفی آموزش های مؤثر و تربیت دانشجویان ماهر معطوف باشد.

در این نشست دکتر مروارید ایرانی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ضمن ارائه ی گزارش عملکرد یکساله ی این دانشکده در حیطه ی وظایف هفت گانه اعضای هیئت علمی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، توسعه فردی، فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تخصصی و ارتقاء سلامت، فعالیت های فرهنگی و فعالیت های تخصصی خارج از دانشگاه، به معرفی برنامه های آتی این دانشکده اشاره نمود.

شایان ذکر است در ادامه ی این جلسه دکتر حسین ابراهیمی پور با اعضای هیئت علمی به تبادل نظر و بررسی چالش های پیش رو پرداختند.