رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بازدید هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت بیان کرد:

فضاهای آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسعه یافته است

کد مطلب: ۷۸۸ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۱:۵۵ | تعداد بازدید: 31

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متشکل از  دکتر گودزری و دکتر پاسلار  از امکانات وتجهیزات آموزشی پژوهشی و آزمایشگاهی و زیرساخت های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  در خصوص گسترش این رشته بازدید بعمل آوردند.

دکتر  گودرزی دبیرهیات ممتنحه ،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت  وجود رشته های تحصیلات تکمیلی را مایه پویایی و فعالیت های دقیق تر در حوزه تحقیقات و پژوهش عنوان کرد و افزود: رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی با ارائه طرح های تحقیقاتی مشترک و کاربردی با توجه به انتظارات بالایی که از  آنان میرود در امر پژوهش و تحقیقات اهتمام ویژه ای داشته باشند .

دکتر پروین پاسالار نیز وجود ازمایشگاه جامع در دانشگاه علوم پزشکی تربت را از نقاط مثبت و قابل توجه برشمرد و تصریح کرد: باید تحقیقات متمرکز بر پتانسیل های هر منطقه و شهر باشد تا ظرفیت های موجود در آن منطقه ارتقا پیدا کند.

مدیر امور نخبگان و استعداد های درخشان وزارت بهداشت ضمن اشاره به این که ایران رتبه یک در تعداد دانشجو نسبت به جمعیت را در دنیا دارد تاکید کرد: از دانشجویان مقطع کارشناسی نباید غافل شد چرا که نیزوی محرکه و پویایی عظمی هستند که باید نگاه ویژه ای به این مقطع حساس شود.

دکتر سعید رضا قنبری زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نیز در این خصوص بیان کرد:دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با تکیه بر طرح تحول در آموزش و نوآوری دانشگاهی ماموریت گراست، که در حوزه توسعه زیر ساخت های آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی قدم برداشته است.

در پایان گفتنی است از پژوهشکده زعفران شهرستان نیز با حضور اعضای بورد، معاون آموزشی پژوهشی و مسئولین ارشد دانشگاهی بازدید بعمل آمد.