عضویت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳:۲۲ | تعداد بازدید: 42

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی تربت حیدریه به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

دکتر محمد علی فهمیده کار در این خصوص عنوان کرد: در نامه‌ای از سوی مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در آمد. بنابراین از حمایت‌های مربوط برخوردار خواهد شد.

رییس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در ادامه داد: از حمایت‌های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، تخصیص اعتبار جهت حمایت آموزشی، حمایت اخذ اعتبارنامه استاندارد 17025، حمایت از خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران، حمایت از تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تجهیزات موجود است.

وی افزود: استفاده از این حمایت‌ها مستلزم کسب اعتبار لازم در ارزیابی‌های سالانه شبکه راهبردی از  آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خواهد بود. بنابراین همکاری همه جانبه مسئولان و کارکنان آزمایشگاه‌، در تحقق امتیازات مورد نظر در ارزیابی سالانه، بسیار مهم و ضروری است.