معاون آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

سطوح اداری و فضاهای آموزشی و تحقیقاتی گندزدایی می شوند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۸:۱۶ | تعداد بازدید: 32

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش،تحقیقات و فناوری، دکتر حسن اژدری زرمهری از گندزدایی سطوح اداری و فضا های آموزشی و تحقیقاتی معاونت و دانشکده های دانشگاه برای مقابله با انتشار ویروس کرونا خبر داد.

دکتر اژدری زرمهری ادامه داد: به منظور پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیماریهای ویروسی، گندزدایی و ضدعفونی کردن فضاهای عمومی، آموزشی و تحقیقاتی زیر نظر دانشکده بهداشت انجام خواهد شد و تا تا پایان نظر کارشناسان و مهندسین بهداشت محیط ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شرط اصلی مهار ویروس رعایت نکات بهداشتی بخصوص شستشوی مداوم دست ها است، اما مجموعه معاونتوآموزشی؛تحقیقات و فناوری کار گندزدایی از سطوحی که روزمره در معرض برخورد و استفاده است را تا زمان کنترل و مهار کامل آن انجام خواهد داد.

معاون آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه، عنوان کرد: این محلول ها طبق دستورالعمل ارسالی وزارت بهداشت توسط گروهای بهداشتی دانشگاه به مقدار نیاز به جهت مصرف یک روز کاری تهیه شده است و هر روزه اینکار صورت میگیرد.همچنین در محل هایی مشخص در هر سالن چند اسپری ضد عفونی کننده به همراه چند گاز(پارچه) قرار داده می شود تا به جهت تجدید گندزدایی سطوح در ساعات میانی کاری مورد استفاده قرار گیرد.