دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱7 طرح پژوهشی پایان یافته را در پایگاه نتایج پژوهشی سلامت کشور منتشر کرد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۳۱ | تعداد بازدید: 35

کارشناس سامانه ی پژوهشی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان اینکه از ابتدای سال 1399 تاکنون 17 طرح پژوهشی پایان یافته در پایگاه نتایج پژوهشی سلامت کشور توسط این دانشگاه منتشر شده است، خاطر نشان کرد : انتقـال دانـش و اسـتفاده از نتـايج  پژوهش براي آحاد مردم و تصميم گيران بخش سلامت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

زهرا جبل عاملی افزود : پایگاه نتایج پژوهشی سلامت کشور با هدف گردآوری، انتشار و اشاعه اخبار حاصل از تحقیقات نظام سلامت در کشور راه اندازی شده است و هدف آن انتقال دانش تولید شده ی حاصل از طرح های پژوهشی به مردم ، متخصصان و پژوهشگران، رسانه و سیاست گذاران درمانی است.

وی افزود : انجام پژوهش‌های کاربردی، بهترین راهکار و کلید اصلی برای تحقق توسعه پایدار و رشد و گسترش مرزهای دانش در حیطه سلامت است و رویکرد و سیاست جدی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در راستای تحقق این رسالت، حمایت از محققان و پژوهشگران است.