دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه رسالت مرجعیت علمی پنج حوزه دانشی را عهده دار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۲:۵۳ | تعداد بازدید: 40

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خاطر نشان کرد : این دانشگاه با مد نظر قرار دادن اولویت های منطقه ای در حوزه های بهداشت عمومی، مدیریت مراقبت های سالمندی، مداخلات سلامت در جامعه ، بیوتکنولوژی (فناوری زیستی)، بیولوژی مولکولی سلولی به عنوان هدف تمرکز و تمایز، رسالت مرجعیت علمی را عهده دار شد.

دکتر محمد رضا رضائی منش افزود : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با مدیریت و تخصیص رسالت مدار منابع ، ظرفیت های خود را در این حوزه ها گسترش خواهد داد و با گام برداشتن در مسیر توسعه هدفمند و به واسطه ی عملکرد الگوی خود ، جایگاه رهبری جامعه علمی در این رشته ها را با شبکه سازی و بکارگیری ظرفیت های ملی در مسیر رفع نیازهای اساسی کشور در این حوزه ها کسب خواهد نمود.

وی افزود : در این راستا امید داریم با اتکا به ظرفیت بالای علمی دانشگاه و پیشگامی در توسعه ی مرزهای دانش و دارا بودن بیشترین سهم از فعالیت ها ، فرآیندها و محصولات دانشی ، سیادت و رهبری جامعه علمی بین المللی در این رشته را کسب نمائیم و بر فضای گفتمانی علمی جهانی تسلط یابیم .