جلسه مشترک رئیس دانشکده بهداشت با معاونت بهداشتی در راستای آموزشی نمودن دو مرکز بهداشتی_درمانی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۰:۵۳ | تعداد بازدید: 36

جلسه مشترک رئیس دانشکده بهداشت با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در راستای آموزشی نمودن دو مرکز بهداشتی درمانی به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان بهداشت، پرستاری و مامایی، علوم پایه و سایر رشته ها، در محل ستاد معاونت بهداشتی برگزار شد.
در این جلسه دکتر علیزاده رئیس دانشکده بهداشت با تاکید بر اجرای این برنامه مطابق با سنجش های اعتباربخشی مراکز و موسسات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود، اجرایی نمودن این برنامه کمک شایانی به ارتقاء آموزش های عرصه خدمت و دستیابی به اهداف نظام سلامت می نماید و همچنین آموزشی نمودن مراکز بهداشتی و درمانی با بالا بردن امنیت بیماران، کارکنان و دانشجویان و رفع موانع و چالش های موجود همراه می باشد.

شایان ذکر است در ادامه ی این جلسه مشترک، جنبه های اولین کارآزمایی آزمایشگاه جمعیتی و نحوه انتخاب جامعه هدف و همکاری مشترک معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری با معاونت بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

برچسب های خبر