در دومین نشست کمیته علمی موکس کشوری آرمان تصویب شد

تولید 50محتوی الکترونیکی به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه واگذار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۱:۲۵ | تعداد بازدید: 88

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر محسن کشاورز مدیر گروه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اعلام کرد : دومین نشست کمیته علمی موکس کشوری آرمان در تاریخ سه شنبه 15 مرداد ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید که به دنبال بررسی درخواست های رسیده از مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ،شامل فهرست عناوین محتواهای پیشنهاد شده و نمونه ارسال شده بررسی و بعد از بررسی نمونه محتوی ارسالی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  تولید 50 عنوان محتوی الکترونیکی به این دانشگاه واگذار گردید که مشارکت کنندگان اصلی در تولید این محتوی های الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشند و همچنین عناوین محتوی های پیشنهادی مطابق با سرفصل های رشته های علوم پزشکی ارائه گردیده است.

 همچنین دکتر کشاورز در ادامه بیان کرد: هدف از راه اندازی موکس آرمان(آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین) در دسترس قرار دادن محتوی الکترونیکی کلیه دروس دانشگاهی مورد استفاده و ایجاد تعاملات بین دانشجویان و استادان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد خاطر نشان است که در اولین نشست کمیته علمی شورای آرمان در مهرماه 1397 به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تعداد 34 محتوی جهت تولید واگذار شده بود.

برچسب های خبر