تاسيس مركز تحقيقات بهداشت عمومي در دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه

کد مطلب: ۸۱۳ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۹:۲۲ | تعداد بازدید: 28

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از تأسیس مرکز تحقیقات بهداشت عمومی در دانشگاه خبرداد. وی بیان کرد: به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و يكمين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 5/12/1397 با تاسيس مركز تحقيقات بهداشت عمومي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه موافقت اصولي بعمل آمد.

دکتر بذر افشان در ادامه تصریح کرد:این مرکز به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی با هدف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه بهداشت عمومی، انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک، تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بهداشت عمومی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها تاسیس شده است.