سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر ابوالفضل باقری فرد را به عنوان معاون آموزشی و دبیر شو


سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
دکتر حسین ابراهیمی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور حکمی، دکتر حسین دلشاد را به عنوان مسئول طرح رعد دانشگ


دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
مسئول واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت : سامانه جدید فعالیت های نوآورانه آموزشی با هد


شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت : جناب آقای حسین بختیاری بایگی دوم دبیر کمیته ی تحقیقات


پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سلسله وبینارهای آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک به مدت 60 ساعت و به مدت 6 روز توسط معاونت درمان، دانشکده پرستاری و مامایی


دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت : مصاحبه و معاینه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته فوری


یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش با همکاری کمیته توانمند سازی دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اقدام به ب


پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰
معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از اعلام آمادگی همکاری داوطلبانه ی اعضای هیات علمی این دانش


پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰
دکترمحمد رضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری در پیامی روز کارمند را به این قشر خدوم و متعهد تبریک و تهنیت گفت. <