سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش همگام با بسیج ملی کنترل فشار خون ؛
سید محمد اسحاق زاده مسئول روابط عمومی معاونت آمورشی پژوهشی دانشگاه از 800 مورد مشاوره تغذیه ای به بیماران فشار خونی شهرس


دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در دومین همایش سال


شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
در بازدید رئیس مرکز توسعه تحقیقات وزارت بهداشت از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان شد؛
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی؛ دکتر علی اصغر عبادی فر رئیس مرکز توسعه تحقیقات وزارت بهداشت و دکتر رضا نجفی پ


یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛
به گزارش روابط عمومی  معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، آزمون آسکی در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری برای اولین باردر رد


چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
طی ابلاغی از طرف دکتر حسن اژدری زرمهری معاونآموزشی،پژوهشی ،دکتر رضائی منش بعنوان سرپرست مرکز رشد سلامتد


دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان


شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ،به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و دومين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 1398/2/29 با


چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
در همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی عنوان شد؛
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی به همت کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذای


یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مام


یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، صدیقه عباسپور مدیر امور هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری دان