چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
دکتر حسن اژدری زرمهری معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن عید سعید باستانی نوروز 98 را


سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:
مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه درگفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ض


شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
طی ابلاغی از طرف مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طاهره سربوزی حسین آبادی عضو مح


یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در این خصو


سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:
دکتر محسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه


یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه خبر داد:
سید محمد اسحاق زاده مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی در این خصوص بیان کرد: بر اساس موافقت دکتر حسن اژدری زرمهری مع


شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامي "11 اسفند ماه روز ملی بهداشت محيط"


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن ویژه دانشجویان،کارمندان و اعض


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بازدید هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت بیان کرد:
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متشکل از 


سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  افتتاحیه سومین دوره "جشنواره پروپوزال نویسی" ویژه دانشجویان  با حضور ریاس