کمیته تحقیقات دانشجویی

 

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهددوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط کمیته تیکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهدسه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهدیکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزایکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مامدوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان علاقمند میرساند،ششمین مدرسه تابستانه کشوری در مشهد با محوریت آموزش اشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،  دو فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه باچهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد مورخ ۱۵شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران در کرمانشاه مورخ ۵ لغایت ۸ شری