کمیته تحقیقات دانشجویی

 

سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهدیکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزایکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مامدوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان علاقمند میرساند،ششمین مدرسه تابستانه کشوری در مشهد با محوریت آموزش اشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،  دو فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه باچهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد مورخ ۱۵شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران در کرمانشاه مورخ ۵ لغایت ۸ شریسه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ،اختتامیه سومین دوره "جشنواره پروپوزال نویسی" ویژه دانشجویان  با حضورچهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ اختتامیه سومین جشنواره پروپوزال نویسی  15اردیبهشت ماه 1398 ساعت 18الی 21 درشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد د