کمیته تحقیقات دانشجویی

 

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از ثبت اختراع ايريگاتور (وسیلۀ شستشوی زخم) داراي درپوش استرشنبه ۶ دی ۱۳۹۹

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهددوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه : براساس بررسی مستندات ارایه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی معاونشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه: وبینار کارگاه های آموزشی با محوریت آمادگی برای پروپوزال نویسی وپنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

دکتر محمد رضا رضائی منش معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور حکمی ، دکتر فریماه بهشتی را به عنوان سرپرست کمیته تحقسه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهددوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهددوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط کمیته تیکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهد