شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، میلاد نظر زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با همکاری محققین دانشگاه آکسفورد انگشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

هشتمين سمينار بين المللي سلامت زنان در روز هاي 13 و 14 آذر ماه 1398، در سالن غدير، فرهنگستان علوم پزشكي تهران برگزار میگدوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

فراخوان مشارکت صندوق پژوهش و فناوری ارزش آفرین اشراق شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
با حضور دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، روز چهارشنبه مورخ 24/11/1397 کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای هیسه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی  دانشگاه به اطلاع می رساند؛در راستای اجرای طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای محترم هیشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به استحضار می‌رساند در راستای اجرای طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای محترم هیئت‌علمیچهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به استحضار میرساند؛اولین همایش علمی پژوهشی ملی با عنوان "نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگ