پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه؛ «نخستین سمینار سراسری آشنایی با دانش ­پژوهی آموزشی در آیینه آیین­ ناسه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر محسن کشاورز رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه بیان کرد: بیستمین همایش آموزش علومسه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:

دکتر محسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاهیکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان علاقمند به فعالیت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی می رساندسه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه؛دکتر محسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  از چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

 روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام و ارائه مدارک دانشجویان واجد شرایط سهمیه های با آزمون