سه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در رویداد ایده پروری و کار آفزینی سلامت مشهد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه؛ تیم دانشجویی سلامت یابان نوین در رویداد ایده پروری و کار آفزینی سلامتچهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

طی ابلاغی از طرف دکتر حسن اژدری زرمهری معاونآموزشی،پژوهشی ،دکتر رضائی منش بعنوان سرپرست مرکز رشد سلامتدشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، کارگاه آموزشی آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن باسه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه میرساند که در روزسه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
به همت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ؛ کارگاه «کارآفرینی و بازار کار » با هدف آشنایی