پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع می رساند، استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب از 12 الیسه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در رویداد ایده پروری و کار آفزینی سلامت مشهد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه؛ تیم دانشجویی سلامت یابان نوین در رویداد ایده پروری و کار آفزینی سلامتچهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

طی ابلاغی از طرف دکتر حسن اژدری زرمهری معاونآموزشی،پژوهشی ،دکتر رضائی منش بعنوان سرپرست مرکز رشد سلامتدشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، کارگاه آموزشی آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن باسه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه میرساند که در روزسه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
به همت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ؛ کارگاه «کارآفرینی و بازار کار » با هدف آشنایی