یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، صدیقه عباسپور مدیر امور هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری دانشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوست؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر حسن اژدری زرمهری با اشاره به اینکه فشار خون بالا از جمله مهم‌تری