سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همزمان با میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان بیان کرد:

دکتر حسن اژدری زرمهری معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن  ۱۱ شعبان ،روز میلاد حضرت عل