چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دکتر هادی علیزاده رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن 28 آوریل مصادف با روز جهانی ایمنسه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه مشترک رئیس دانشکده بهداشت با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در راستای آموزشی نمودن دو مرکز بهداشتی درمانی به منظشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

طی ابلاغی از طرف دکتر محمدرضا رضائی منش، معاون آموزش،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر مریم فروغی بهچهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

وبینار آشنایی با اصول مهندسی پدافند غیرعامل در زیرساخت های بهداشت و درمان، توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حدوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دکتر هادی علیزاده ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی روز ملی بهداشت محیط را تبریک گفت .چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

با حضور رئیس، معاون آموزش، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشکده بهداشت و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، آزمایشگاه بهداشت محیط این دانشگشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر لزوم توجه بیشتر مردان به سلامت خود به ویژه در مواجهه با همه‌گیری کیکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

دکتر محمد رضا رضائی منش از انجام طرح تحقیقاتی گسترده توسط معاونت آموزش، فناوری و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهشنبه ۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر ادریس بذرافشان در این خصوص بیان کرد: در راستای دستیابی به اهدافیکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

دکتر ادریس بذرافشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی روز جهانی بهداشت را به همکاران عزیز، دان