سه‌شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته بهداشت عمومی با حضور رئیس دانشکده بهداشت و اعضا هیات علمی دانشکده در دانشگاه علومشنبه ۵ تیر ۱۴۰۰

نتایج مطالعات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر روی اطلاعات جهانی مولتیپل اسکلروزیس و میزان شاخص اشعه فرابنیکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با استناد به آخرین مطالب علمی منتشر شده در  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دکتر هادی علیزاده رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن 28 آوریل مصادف با روز جهانی ایمنسه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه مشترک رئیس دانشکده بهداشت با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در راستای آموزشی نمودن دو مرکز بهداشتی درمانی به منظشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

طی ابلاغی از طرف دکتر محمدرضا رضائی منش، معاون آموزش،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر مریم فروغی بهچهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

وبینار آشنایی با اصول مهندسی پدافند غیرعامل در زیرساخت های بهداشت و درمان، توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حدوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دکتر هادی علیزاده ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی روز ملی بهداشت محیط را تبریک گفت .چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

با حضور رئیس، معاون آموزش، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشکده بهداشت و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، آزمایشگاه بهداشت محیط این دانشگشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر لزوم توجه بیشتر مردان به سلامت خود به ویژه در مواجهه با همه‌گیری ک