سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد :

دکتر سید رضا خطیبی ، پزشک و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی