کارگاه آموزشی " آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن"

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۱۸ | تعداد بازدید: 22

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه میرساند که در روز چهارشنبه  مورخ 21/1/1398 از ساعت 12:30 الی 14، در محل سالن ابن سینا، کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن" ازطرف مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه برگزار می گردد.لذا از کلیه دانشجویان و  اعضای محترم هیات علمی دعوت می شود در این کارگاه حضور به عمل آورند.

تصاویر اطلاعیه
کارگاه آموزشی " آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن"