واجدین شرایط استعداد درخشان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰۶:۴۱ | تعداد بازدید: 60

به اطلاع دانشجویان واجد شرایط استعداد درخشان که تا کنون موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد نشده اند می رساند، با توجه به تمدید ثبت نام در تاریخ های 7 و 8 تیرماه و ویرایش اطلاعات، می توانند در تاریخ مذکور ثبت نام نمایند.

کلیه متقاضیان واجد شرایط می بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته نمایند.