نکات مهم در خصوص انتخاب واحد و حذف و اضافه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳:۰۶ | تعداد بازدید: 762

 

دانشجویان محترم در مورد انتخاب واحد و حذف و اضافه به موارد ذیل توجه فرمایید:

  1. ملاک انتخاب واحد دانشجو دروس ارائه شده در سامانه سما می باشد چنانچه مغایرتی در دروس انتخابی سما و سامانه نوید می باشد به اداره آموزش اطلاع داده شود.
  2. زمان حذف و اضافه از تاریخ 1399/07/05 لغایت 1399/07/10 می باشد.
  3. فرم حذف و اضافه را از لینک فرم های مدیریت آموزش دریافت نموده، پس از دریافت فرم، توضیحات انتهای فرم و نحوه ارسال آن را حتما مطالعه نمایید (پس از ارسال فرم از طریق ایمیل از این که ارسال ایمیل با خطا مواجه نشده است اطمینان حاصل نمایید)