قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل متقاضی نقل و انتقالات

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰۹:۵۹ | تعداد بازدید: 53

روابط عمومی معاونت اموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل متقاضی نقل و انتقالات می رساند؛ سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر صرفا در تاریخ 30/06/98 فقط به مدت یک روز فعال می باشد.لذا درخواست میگردد دانشجویان متقاضی نسبت به تکمیل فرم در سامانه نقل و انتقالات اقدامات لازم را صورت دهند.