قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۰:۰۹ | تعداد بازدید: 106

طبق برنامه زمانبندی متقاضیان واجد شرایط که ثبت نام آزمون را انجام داده­اند می­بایست از تاریخ 29 تیر 1398 لغیت 31 تیر 1398  از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و  از تاریخ 1 مرداد 1398 لغایت 10 مرداد 1398 جهت ارائه مدارک و ثبت نام به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحد استعداد درخشان مراجعه نمایند.

کلیه متقاضیان واجد شرایط می­بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.