صدور و ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۲:۴۷ | تعداد بازدید: 125

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع می رساند؛ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به منظور رفاه حال دانش آموختگان عزیز اقدام به صدور و ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان به صورت غیر حضوری نموده است. جهت اطلاع بیشتر به آدرس إیل مراجعه نمایید.

http://edu-res.thums.ac.ir/node/279