شرکت در جلسه توجیهی(ترم دو رشته های پرستاری،هوشبری و مامایی)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۲:۱۷ | تعداد بازدید: 24

روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ترم دو رشته های پرستاری،هوشبری و مامایی میرساند، به منظور شرکت در جلسه توجیهی در تاریخ 1398/11/28 راس ساعت 8 در سالن دکتر شهیدی بیمارستان نهم دی حضور به هم رسانند.حضور کلیه دانشجویان ذکر شده الزامی می باشد.