خطای تایید ایمیل در سامانه نوید - بروزرسانی ۱0 آذر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲۰:۱۲ | تعداد بازدید: 342

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند خطای internal server error 500  که از ظهر شنبه در هنگام تایید ایمیل در سامانه نوید داده می شود در حال بررسی بوده و بعد از برطرف شدن در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد. دانشجویانی که قبل از این تاریخ ایمیل خود را تایید نموده اند مشکلی برای ورود نخواهند داشت.

بروزرسانی 10 آذر:

در حال حاضر فرم تایید ایمیل موقتا غیر فعال شده امکان ورود مجدد به سامانه بدون تایید ایمیل فراهم شده است.  مشکل تایید ایمیل در حال بررسی می باشد. این صفحه را جهت اطلاع از آخرین تغییرات دنبال نمایید