جلسه توجیهی کارآموزی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۵:۲۷ | تعداد بازدید: 33

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ،بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ترم 2 پرستاری،مامایی،هوشبری وهمچنین ترم 3 فوریتهای پزشکی و پرستاری می رساند جلسه توجیهی کارآموزی روز شنبه 18/12/1397 در محل سالن همایش های دکتر شهیدی بیمارستان نهم دی ساعت10  الی 12 برگزار می گردد.شرکت کلیه دانشجویان ورودی های ذکر شده در جلسه الزامی می باشد.