جلسه آموزشی آشنایی دانشجویان با آیین نامه انضباطی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰۹:۵۱ | تعداد بازدید: 18

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ورودی 96 و 97 می رساند کمیته انضباطی دانشگاه در نظر دارد جلسه آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با آیین نامه انضباطی،اخلاق و پوشش حرفه ای را در تاریخ 26/1/1398 و 27/1/1398 به شرح ذیل برگزار نماید.شرکت تمامی دانشجویان  ورودیهای ذکر شده درساعت  12:30  تاریخ تعیین شده همراه با کپی شناسنامه،کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 در محل سالن اجتماعات ابن سینا معاونت آموزشی الزامی می باشد.

1398/1/26 دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی(به استثناء رشته های بهداشت محیط و کارشناسی فوریت)

 

1398/1/27 دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی