تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰۸:۲۶ | تعداد بازدید: 476

روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل می باشد،بر این اساس انتخاب واحد کلیه مقاطع در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98، از 98/11/05 آغاز گردیده است.

 

عنوان

نیمسال دوم 98

شروع و پایان نیمسال

12/11/98 لغایت 22/03/99

انتخاب واحد

05/11/98 لغایت 11/11/98

حذف و اضافه

26/11/98 لغایت 05/12/98

حذف تکدرس

پس از اتمام حذف و اضافه حداکثر تا تاریخ 20/02/99

امتحانات

24/03/99 لغایت 11/04/99

تاریخ ثبت نمرات

24/03/99 لغایت 21/04/99