تغییر زمان بندی کلاس های آموزشی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰۹:۱۱ | تعداد بازدید: 124

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم و اساتید گرانقدر می رساند؛با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در جهت رفاه حال دانشجویان کلاس های نوبت عصر نیم ساعت زود تر و به شرح ذیل دایر میگردد:

کلاس های ساعت  16 تا 14 به 15:30 تا 13:30 جابجا میگردد

کلاس های ساعت از 18تا 16 به 17:30 تا 15:30 جابجا میگردد

کلاس های ساعت 20 تا 18 به 19:30 تا 17:30 جابجا میگردد