ترم تابستان ٩٨(دانشگاه فردوسی مشهد)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۲:۴۰ | تعداد بازدید: 249

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به برگزاری ترم تابستاني ٩٨ طبق سنوات قبل کرده است،كليه دانشجويان دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور در صورت تمايل مجاز به ثبت نام هستند. ضروري است كه كليه ضوابط و مقررات ترم تابستان به آدرس www.um.ac.ir قابل مشاهده می باشد.