برنامه امتحانی شهریور ماه نیمسال دوم 97-98

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۴:۳۵ | تعداد بازدید: 621

 

دانشجویان گرامی می تواننند برنامه امتحانی شهریورماه  را از سایت دانشکده خود دریافت نمایند:

 

برنامه امتحانی دانشکده بهداشت

برنامه امتحانی دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه امتحانی دانشکده پیراپزشکی