اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام و ضوابط استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد ۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۰:۰۵ | تعداد بازدید: 41

* کلیه متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد که در آزمون ثبت نام نموده­ اند می ­بایست در تاریخ 1400/04/20  لغایت 1400/04/22  در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سهمیه اقدام نمایند و از تاریخ 1400/5/9 لغایت 1400/5/12 جهت ارائه مدارک به واحد المپیاد و استعدادهای درخشان  دانشگاه مراجعه نمایند.

* کلیه متقاضیان واجد شرایط می بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.

* متقاضیان واجد شرایط در صورتیکه با شرایط عادی هم در آزمون شرکت نمایند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد درخشان یکسان باشد.

* این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را انجام دهند.

 

واحد المپیاد و استعدادهای درخشان دانشگاه