اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح انتخاب واحد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰۹:۱۵ | تعداد بازدید: 484

 

با توجه به قطعی نبودن معدل اکثر رشته ها دانشجویانی که در روز چهارشنبه 1399/06/12 بیشتر از 20 واحد اخذ کرده اند نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود و همچنین تمامی دانشجویانی که در روز چهارشنبه انتخاب واحد نموده اند با توجه به تغییر گروه بندی دروس عمومی نسبت به اصلاح گروه دروس عمومی بر اساس دروس ارائه شده نیمسال در صفحه سما خود اقدام نمایند.