دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دبیر بورد نانو فناوری پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد:


سه‌شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
به همت مرکز آموزش مداوم و بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
دبیر کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه هشدار داد:


چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
برای اولین بار درکشور و در راستای بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور


سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
به همت مدیریت بین الملل و کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه؛


یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
در راستای بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی وهمزمان با شروع امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 98- 97 صورت گرفت: