سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:


چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بازدید هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت بیان کرد:


دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دبیر بورد نانو فناوری پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد:


سه‌شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
به همت مرکز آموزش مداوم و بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
دبیر کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه هشدار داد: