سه‌شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد :


چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :


یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
به همت بسته آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دبیر کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه